Lednings- og kablerindustri i en globaliseret verden

Lednings- og kablerindustri i en globaliseret verden

En nylig rapport fra Grand View Research anslår, at den globale lednings- og kablermarkedsstørrelse forventes at vokse med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 4,2 % fra 2022 til 2030. Markedsstørrelsesværdien i 2022 blev anslået til 202,05 milliarder USD, med en forventet omsætningsprognose i 2030 på 281,64 milliarder dollars.Asia Pacific tegnede sig for den største omsætningsandel i lednings- og kablerindustrien i 2021 med en markedsandel på 37,3 %.I Europa vil incitamenter til grøn økonomi og digitaliseringsinitiativer, som Digital Agendas for Europe 2025, øge efterspørgslen efter ledninger og kabler.Den nordamerikanske region har oplevet en enorm stigning i dataforbruget, hvilket har resulteret i investeringer fra fremtrædende teleselskaber som AT&T og Verizon i fibernetværk.Rapporten citerer også stigende urbanisering, og voksende infrastruktur på verdensplan er nogle af de vigtigste faktorer, der driver markedet.De nævnte faktorer har påvirket strøm- og energiefterspørgslen i erhvervs-, industri- og boligsektorer.

nyheder 1

Ovenstående er i tråd med de vigtigste resultater af forskning af Dr. Maurizio Bragagni OBE, CEO for Tratos Ltd, hvor han analyserer en dybt forbundet verden påvirket af globaliseringen på en anden måde.Globalisering er en proces, der har været drevet af teknologiske fremskridt og ændringer i globale økonomiske politikker, der har lettet international handel og investeringer.Tråd- og kabelindustrien er blevet mere og mere globaliseret, hvor virksomheder opererer på tværs af grænserne for at drage fordel af lavere produktionsomkostninger, adgang til nye markeder og andre fordele.Ledninger og kabler bruges i en bred vifte af applikationer, herunder telekommunikation, energitransmission og bil- og rumfartsindustrien.

Smart grid-opgradering og globalisering

Frem for alt har en sammenkoblet verden brug for smart grid-sammenkoblinger, hvilket resulterer i stigende investeringer i de nye underjordiske og søkabler.Smart opgradering af krafttransmissions- og distributionssystemerne og udvikling af smarte net har drevet kabel- og ledningsmarkedets vækst.Med stigningen i produktionen af ​​vedvarende energi forventes elhandelen at stige, hvilket resulterer i konstruktionen af ​​højkapacitetsforbindelseslinjer, der igen driver lednings- og kablermarkedet.

Imidlertid har denne voksende vedvarende energikapacitet og energiproduktion yderligere øget behovet for, at landene forbinder deres transmissionssystemer.Denne sammenkobling forventes at balancere elproduktionen og efterspørgslen gennem eksport og import af elektricitet.

Selvom det er sandt, at virksomheder og lande er indbyrdes afhængige, er globalisering afgørende for at sikre forsyningskæder, voksende kundebaser, finde kvalificeret og ufaglært arbejdskraft og levere varer og tjenester til befolkningen;Dr. Bragagni påpeger, at fordelene ved globaliseringen ikke er ligeligt fordelt.Nogle individer og samfund har lidt tab af arbejdspladser, lavere lønninger og reducerede arbejds- og forbrugerbeskyttelsesstandarder.

En stor tendens i kabelfremstillingsindustrien har været stigningen i outsourcing.Mange virksomheder har flyttet produktionen til lande med lavere lønomkostninger, såsom Kina og Indien, for at reducere deres omkostninger og øge deres konkurrenceevne.Dette har resulteret i betydelige ændringer i den globale distribution af kabelfremstilling, hvor mange virksomheder nu opererer i flere lande.

Hvorfor harmoniseringen af ​​elektriske godkendelser i Storbritannien er afgørende

Den stærkt globaliserede verden led under COVID-19-pandemien, som skabte forsyningskædeforstyrrelser for 94 % af Fortune 1000-virksomhederne, hvilket medførte, at fragtomkostningerne er gået igennem taget og registrerede forsendelsesforsinkelser.Vores branche er dog også stærkt påvirket af manglen på harmoniserede elektriske standarder, hvilket kræver fuld opmærksomhed og hurtige korrigerende foranstaltninger.Tratos og andre kabelproducenter oplever tab i form af tid, penge, menneskelige ressourcer og effektivitet.Dette skyldes, at den godkendelse, der er givet til et forsyningsselskab, ikke er anerkendt af et andet i samme land, og standarder, der er godkendt i et land, gælder muligvis ikke i et andet.Tratos vil støtte harmoniseringen af ​​elektriske godkendelser i Storbritannien gennem en enkelt institution såsom BSI.

Kabelfremstillingsindustrien har gennemgået betydelige ændringer i produktion, innovation og konkurrence på grund af globaliseringens indvirkning.På trods af de komplekse problemer forbundet med globaliseringen, bør tråd- og kabelindustrien udnytte de fordele og nye perspektiver, den giver.Det er dog også afgørende for industrien at tackle de udfordringer, som overregulering, handelsbarrierer, protektionisme og skiftende forbrugerpræferencer udgør.Efterhånden som industrien ændrer sig, skal virksomheder holde sig informeret om disse tendenser og tilpasse sig det skiftende miljø.


Indlægstid: 21-jul-2023